1. Hem
  2. Om oss

 

Om oss

Bitkonex grundades 2009 och är alltsedan dess ett företag som har specialiserat sig på bowlingbranschen. Företagets verksamhet innefattar bland annat försäljning, installation och support av egna produkter, utveckling av kundanpassade lösningar samt konsultation och problemrådgivning. Våra kunder är främst bowlinghallar för vilka vi hjälper till att skapa en effektivare verksamhet med vår breda kompetens och nischade specialistkunskaper.


Egenutveckling ger närhet till våra kunder

Vi på Bitkonex utvecklar våra system själva vilket ger en närhet mellan kund och produkt. Denna närhet möjliggör att systemen enkelt ska kunna förändras i takt med våra kunders utökade behov och ger kunderna mer inflytande över den produkt de använder. Vi strävar alltid efter att ha med kunder som kravställare när vi tar fram ny funktionalitet i systemen. Detta ger en användbar produkt redan från början så att även kunder som kommer in i ett senare skede känner att de får ett system som passar dem.

Erfarenhet skapar förståelse

Företaget leds idag av grundaren som har en gedigen erfarenhet av systemutveckling och problemlösning samt många års erfarenhet inom bowlingbranschen. Genom denna kunskap har vi på Bitkonex fått stor förståelse för våra kunders specifika behov vilket gör att vi kan leverera produkter och tjänster som verkligen gör nytta för våra kunder. Vi eftersträvar att hela tiden utöka vår kunskapsbank för att kunna hitta bättre och effektivare lösningar.


”Vi skapar system för framtiden”

Robert Frisk – VD Bitkonex

Utveckling

Om ert företags behov inte täcks upp av en befintlig produkt kan vi ta fram en skräddarsydd lösning som är anpassad till just er verksamhet. En sådan lösning kan vara nyckeln för att göra er mer effektiva i er dagliga verksamhet eller mer attraktiva för era kunder.

  • Integrationer mellan olika system eller hårdvaror i er verksamhet.
  • Applikationer som sammanställer information, resultat eller statistik, lokalt för er eller offentligt på internet för era kunder.
  • Övervakningssystem för att till exempel övervaka era maskiner via remote.

Digital marknadsföring

Vi kan även hjälpa er att nå ut till era kunder genom att tillsammans skapa en säljande webbsida, ta fram reklamfilmer för att visa på era skärmar eller plocka fram grafiskt material för er verksamhet.

Utvalda kunder: